Hüseynova Zenfira Qanboy qızı

baş müəllim Hüseynova Zenfira Qanboy qızı

Baş müəllim Hüseynova Zenfira Qanboy qızı

GDU-nun Fransız dili kafedrasının baş müəllimi

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1964-cü il 26 mayda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1971-1978-ci illərdə əvvəl Gəncə şəhəri 19 saylı d/y orta məktəbində və sonra  1978-1981-ci illərdə Goranboy rayonu 2 sayli orta məktəblərində təhsil almiş və sonuncu  məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir iki övladı var.

 

TƏHSİLİ  ELMİ DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADİ

 • 1983-1988 SSRİ-nin 50illiyi adina APXDİ-nin  fransiz-ingilis dilleri ixtisası üzrə təhsil almışdır

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1988-1999 Gəncə şəhəri 20saylı d/y orta məktəbində fransız-ingilis dilləri üzrə müəllim
 • 1999- 2001 Zərdabi adına  Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu Xarci dillər kafedrasında  fransiz-ingilis dilləri üzrə 0,5 ştat stajcı  müəllim
 • 2001-2002 Xarci dillər kafedrasında  tam ştat stajcı  müəllim
 • 2002-2003 İngilis dili kafedrasında müsabiqədən keçməklə tam ştat müəllim.
 • 2003-2011 İngilis ədəbiyyatı və nitq praktikası kafedrasında baş müəllim.
 • 2002-2004 Gəncə Dövlət Universitetində Dillər kafedrasında baş müəllim və fransiz  dili ixtisası üzrə cavabdeh kurator.
 • 2005-2010 GDU-nun Xarici Dillər fakültəsi Fransız dili kafedrasinin müdiri.
 • 2011-ci il iyun ayına qədər GDU-nun  Xarici Dillər fakültəsi Fransız dili kafedrasinin müdir əvəzi .
 • 2011- ci ildən hal hazırda GDU-nun Fransız dili kafedrasında baş müəllim.

 

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

Leksikologiya fransiz dilinin qrammatikası fransiz dilininfonetikası dil tarixi sözlərin etimalogiyası dilin tedrisi metodikası

 

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

 1. Fransız ədəbiyyatında təmsillər qaynaqlar və iqtibaslar problemi” (Jan de la Fontenin yaradıcılığı üzrə) (ədəbiyyat  nəzəriyyəsi-10.01.08. ixtisası) mövzusunda dissertasiya işi; “Fransız dili orfoqrafiyasında rast gəlinən diakretik işarələr”,GDU – nin Elmi əsərlər məcmuəsi – İY. Bakı “Nurlan – 2002.2.
 2. “Təbii-coğrafi mühiti özündə əks etdirən amerikanizmlər”, GDU – nin Elmi əsərlər məcmuəsi – İY. Bakı “Nurlan – 2002 2.3.
 3. “Tələbələrdə xarici dildən ana dilinə tərcümə vərdişləri yaratmaq üsulları”, GDU – nin Elmi əsərlər məcmuəsi – İY. Bakı “Nurlan – 2002 “4.
 4. “Yarı vasitəsiz nitq”, “Fransız dilinin lüğət tərkibinin formalaşmasında alınma sözlərin rolu”, GDU- nin Professor – müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiatçıların elmi konfransanın materialları, Bakı, “Nurlan” – 2005
 5. “Des noms d’ ailleurs”, “La Fonten təmsilərinin qaynaqları” Azərb. Milli Elmlər Akdemiyası Folklor İnstitunun Elmi Axtarışlar məcmuəsi – XXV, Bakı Səda – 2006.6.
 6. Perception et apprentissage des temps verbaux à travers des textes littéraires. (tezis) GDU- nin  tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu, Gəncə “Tipoqrafiya” – 2008,