Orucova Ruqiyyə Namizəd qızı

Безымянный

GDU – nun “ Fransız dili” kafedrasının    baş müəllimi

 

           QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1958 – ci il 27 aprel  Oğuz rayonunda  anadan olmuşdur
  • 1965-1975 ci illərdə Qazax rayonu Yenigün məktəbdə təhsil almışdir
  • Ailəlidir.İki övladı var

 

 

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 1977 -1982 APXDİ Fransız ingilis dili müəllimi

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

  • 1982- 2007 Orta məktəbdə müəllim
  • 2007-ci ildə GDU Fransız dili kafedrasında müəllim

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 

      BEYNƏLXALQ VƏ RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ     KONFRANSLARDA İŞTİRAKI.

1.2001- ci il aprelin 16 Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun rektoru, Fransanın Azərbaycandakı  Səfirliyinin Əməkdaşlıq və Mədəniyyət Şöbəsinin müşaviri və Sürix Müəllimlər İnstutunun eksperti  təsdiq edirlər ki Qazax rayonu internat məktəbin fransız dili müəllimi “Fransız dilinin kommunikativ metodla tədris” seminarında iştirak etmişdir.

  1. 2001- ci il mayın 7 Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun rektoru, Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyinin Əməkdaşlıq və Mədəniyyət Şöbəsinin müşaviri təsdiq edirlər ki Qazax rayonu internat məktəbin fransız dili müəllimi “Fransız dilinin ibtidai məktəbdə tədris” seminarında iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ  ƏSƏRLƏRİ

1.Azərbaycan və ingilis dillərində kimi və nə sual əvəzliklərini leksik- semantik xüsusiyyətləri.

  1. Nisbi əvəzliklər və tədrisində ortay çıxan problemlər.

 

KİTABLAR VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ