Yusifli Arzu Nəsif qızı

Xarici dillər fakültəsinin Alman dili kafedrasının

                                         müəllimi Yusifli Arzu Nəsif qızı

 Telefon; 051-445-57-80

  E-mail: aysel –suss@hotmail.com

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 30 iyun 1978- ci ildə Yevlax şəhərində anadan olub.Ailəlidir, 2 övladı var.
 • 2018- ci ildən YAP-ın üzvüdür.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1995- ci ilində Yevlax şəhəri Nizami adına 7 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 2004- cü ilində Azərbaycan Dillər Universitetində “Filologiya” (Alman dili) ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib.
 • 2006- cı illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin Magistr pilləsinin Dilşünaslıq istiqaməti üzrə  fərqlənmə diploma ilə bitirib.

  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2018- ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında müəllim

   SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Alman dilində “x” foneminin  realizə  xüsusiyyətləri, GDU, Elmi Xəbərlər 2019, Gəncə
 2. Funksional- semantik zaman sahəsi, GDU, Elmi Xəbərlər 2020, Gəncə
 3. Müasir alman dilində temporallıq mənasının ifadə vasitələri sistemi, Dil və ədəbiyyat, Bakı 2021
 4. “Влияние немецкого языка на русский.” Международный научный журнал  «Символ  науки», Москва 2022
 5. “Наречия, служащие для выражения инвариантно-смыслового значения времени, в немецком языке.” Eurasian Scientific Discussions, Barcelona, Spain, 2022
 6. “Field structure in linguistics” Eximia journal, Romania , 2023

Dil bilgisi:

  Alman dili, rus dili, türk dili.