İbrahimova Nigar Fərman qızı baş müəllim.

Xarici dillər fakültəsinin Alman dili kafedrasının baş müəllimi

İbrahimova Nigar Fərman qızı

                Telefon: 050-347-93-73

                E-mail: ragin9373@mail.ru

               QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 29.06.1978 cı – ildə Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1985-1995 ci ildə Gəncə şəhəri Nadir Hüseynov adına 38 saylı məktəbini bitirib. Ailəlidir 1 övladı var. 2008 ci -ildənYAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1995-1999-cu illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Dillər Universitetinin  

Roman-german filologiyası  fakültəsinin Alman dili bölməsinin bakalavr  pilləsini bitirib. Alman dili və ədəbiyyat müəllimi filoloq dərəcəsi almışdır.

 • 2003/2005-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Müqayisəli tarixi dilçilik ixtisasının magistr pilləsini bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002/2005-ci illərdə Gəncə  şəhərində Azərbaycan Müəllimlər İnstitunda laborant,    2005- ci ildən isə Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında müəllim,         2010-cu ildən isə baş  müəllim vəzifəsində işləyir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR VƏ KONFRANSLARDA  İŞTİRAKI

 1. PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PREPARATION OF CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION IN THE EARLY STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN AZERBAIJAN  The XII International Scientific Symposium “East and West: Inteqration of Cultures”/ Eskishehir/ Turkey 30 march 2021
 2. Məktəbəhazırlıq qruplarında metodoloji işin təşkili Usbik. Uluslararası sosyal bilimler kongresi. Kayseri-Turkey26-28 mart 2021

 SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. J. W. Goethe. Der beste Anhänger der Ideen des Sturm und der Drang. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.
 2. Die besten Vertreter des 1941-1945 Jahren. məqalə  GDU. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elnləri seriyası. Gəncə 2018
 3. Die deutsche exilliteratur vor dem Krieg. məqalə Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyaı. Gəncə. 2018
 4. Die Hauptideen in Schillers Dramaturgie məqalə GDU.Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2019
 5.  Ümumi dilçilik (Alman dili) (bakalavr hazırlığı üçün) üzrə fənn proqramı Proqram Gəncə Dövlət Universiteti 2019
 6. In Schillers Dramen Frauengestalte məqalə Bakı Dövlət Universitetinin dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi jurnalı. 2021
 7. J.W. Goethe-der beste Anhänger der Ideen des Sturm und der Drang. məqalə Bakı Milli Elmlər akademiyası Filologiya məsələləri jurnalı. 2022
 8. Sprachtheorie und Grammatik bei den Stoikern. Məqalə Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyası, Filologiya məsələləri jurnalı. 2023
 9.  Die Veranstaltung der Intensivierungstunden Məqalə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Filologiya məsələləri jurnalı. 2023
 10. Einigungstendenzen des Frühneuhochdeutschen mit anderen Sprachen. Məqalə Bakı Dövlət Universitetinin dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi jurnalı. 2023
 11. Y.V.Hötenin yaradıcılığında İslam dini. Məqalə Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi xəbərlər.Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası 2023
 12. İngilis dilində ceyrundun (cerund) funksiyaları. Məqalə Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi xəbərlər.Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası 2023
 13. Xarici dil bacarıqları 4 (Alman dili, bakalavr hazırlığı üçün) üzrə fənn proqramı. Gəncə Dövlət Universiteti 2023
 14. Xarici dil bacarıqları 2 (Alman dili, bakalavr hazırlığı üçün) üzrə fənn proqramı. Gəncə Dövlət Universiteti 2023

Dil bilgisi:

Alman dili, rus dili.