Camalzadə Xanım Mərkəz qızı

              Xarici dillər fakültəsinin Alman dili kafedrasının müəllim Camalzadə Xanım Mərkəz qızı

 Telefon : 055-966-76-50

 E – mail: xanimcamalzade@gmail.com

  QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 18.03.1990–ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Ailəlidir 3 övladı var. 2008 –ci ildən YAP-ın üzvüdür.

 TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

  • 2007-ci ildə Gəncə şəhəri, 17 saylı orta məktəbini bitirib.
  • 2006 –cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  Xarici dillər fakültəsinin Alman dili ixtisası  bakalavr  pilləsini bitirib.

  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2006 –ci ildən  Gəncə Dövlət Universiteinin Magisrturasının Pedaqogika tarixi və nəzəryyəsi  ixtisasını  fərqlənmə ilə bitirib.

   SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

     1.  Tərcümə modellərinin dilçilikdə tətbiqi. məqalə Elmi xəbərlər . Fudamental, humanitar və təbiət elmləri seryası,№ 3Gəncə 2016 səh 160-162

    2.  Azərbaycan dilində  sayların üslub imkanları- miqdar sayları məqalə  Gənc alimlər I beynəlxalq elmi konfrası, II hissə Gəncə 2016 səh 254

    3. Azərbaycan dilində terminologiyanın inkişafı məqalə Terminologiya məsələləri, Bakı Elm №1 2017 səh 126-131

   4. Azərbaycan dilinin fonetik hadisə və qanunlar  məqaləGənc alinlər II beynəlxalq elmi konfrans Gəncə 2017, səh 263-265

   5. Azərbaycan dilinin fonetik  və qrammatik  qurluşu məqalə Filogiya məsələləri. Bakı 2017, №17səh 232-236

   6. Xarici dil dərslərinin vacib metodları məqalə Gənc alimlər I beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə 2018

   7. H. Haynenin həyat yolu haqqında məqalə Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfrans Gəncə 2019  

   Dil bilgisi:

 Alman dil, türk dili.