Kərimova Vüsalə Ədalət qızı

Xarici dillər fakütəsinin Alman dili kafedrasının baş

müəllimi KərimovaVüsalə Ədalət qızı

Telefon: 055-762-65-46

 E-mail: gsu.ffl-deutsh@yahoo.com

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 18 mart 1965-ciildəŞamaxı şəhərində anadan olub.Ailəlidir, iki övladı var.
 • 1994-cü ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1982-ci  ildə Baki şəhəri 248 saylı orta məktəbini bitirib.
 • 1982-1988-ci illərdə Krasnodar şəhərində Kuban Dövlət Universitetinin  “Roman-german filologiyasi” fakültəsinin Alman dili  bölməsini bitirib,alman dili və ədəbiyyati müəllimliyi, filoloq dərəcəsi almışdır.
 • 2000-2004-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində Qrammatika və Dil tarixi kafedrasının dissertant.

ƏMƏK FƏALİYYƏT

 • 1988-ci illərdə 11 saylı orta məktəbdə alman dili müəllimi,metodist.
 • 1994-cü illərdə  Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasının müəllimi.
 • 2000-ci ildənAzərbaycan Texnologiya Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim və ADU-da dissertant kimi “ Mürəkkəb sintaktik bütöv və frazafövqü vahidlərdə səbəb-nəticə əlaqələri” adlı dissertasiya işinin mövzusunu təstiq edilib.
 • 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Dillər kafedrasında baş müəllim.
 • 2005 –ciildən Gəncə Dövlət Universitetində Alman dili kafedrasında baş müəllim işləyib.
 • 2011-2016 cı illərdə Alman dili kafedrasında müdir işləyib.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.”Unterrichtsphasen”Seminar,Schamkir,4 März 2018

2.”Weinachten erleben”DLV.Ganja07.12.2019

3.“1.Binnendifferenzierung.2. Arbeits-und Sozialformen.3.Kreative Textarbeit.”

Goethe-İnstitut.Schamkir,14.April 2019

4.Bewerbung express. Lebenslauf und Motivationsschreiben kurz erklärt 1-2 Juli 2021

5 .Heydər Əliyev fenomeni zaman və məkan çərçivələrinə sıgmayan idrak.Ümummilli Lider Heydər Əlievin anadan olmasının 99 cu il dönümünə  həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı.ADAU,may 2022

6.“Unterrichtstechniken für Fortbildung.11.06.2022

7.Ein willigungs-und Schweigepflichtentbindungserklärung.Goethe –Institut.28.10.2022.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Mirzə Şəfinin nəğmələri operettası Bakı elm və Təhsil-2021

2. Grammatische Bedeutung des Konjunktivs in der direkten Rede. GDU. Elmi xəbərlər

3. 2022 Deutsch.Grammatik. Lesetekstemin  Audios und Test.Hörevertehen mit Testen.Neveaus A1,A2,B1,B2

Dil bilgisi:

  Alman dili, rus dili.