Müslümova Ofelya Surxay qızı

Müslümova Ofelya Surxay baş müəllim

Müslümova Ofelya Surxay qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Alman dili” kafedrasının baş müəllimi.

 • QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 11. 1955.Göygöl (Xanlar) şəhərində anadan olub.
 • 1962-1972 ci illərdə Göygöl (Xanlar) şəhəri 3 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, üç övladı var.

.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1972-1976-ci illərdə Bakı şəhərində SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitunun “Alman dili”fakültəsini   Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Gəncə şəhərinə köcmüşəm.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1976-1980cuillərdəGöygöl rayonu Balçılı kənd orta məktəbində təyinatla alman dili müəllimi işləyib. 1981 ci ildən 2000 ci ilə qədər Gəncə şəhəri 31saylı orta məktəbdə alman dili ixtisası üzrə müəllimə işləyib. 2000 ci ildən isə Gəncə Dövlət Universitetində əvvəlcə müəllim , sonra yeni yaranmış Alman dili kafedrasının müdiri,  2010 cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında baş müəllim işləyir.

 • 2015-ci ildə “Alman və Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında tipoloji oxşarlıqlar” adlı elmi dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

                

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. “Alman və Azərbaycan mühacir ədəbiyyatının bəzi məsələləri”(1900-1945-ci illər) adlı monoqrafik kitab. Gəncə. 2009, 220 səh.
 2. Dilçiliyin əsas sahəsi fonetika və xarici dil dərslərində onun rolu.Bakı-Nurlan 2002
 3. Немецкая литература в изгнании . Тел-АвивскийГосударстенный Университет. 2009
 4. E.Lessinqin əsərlərində maarifçilik ideyaları. Bakı-Nurlan 2003.
 5. “Haben, sein və werden” köməkçi fellərinin müstəqil mənada işlənməsi”  Bakı-Nurlan 2004.
 6. Şillerin  yaradıcılığında dram əsərləri . Bakı-Nurlan   2004.
 7. Alman mühacirət ədəbiyyatı . Filologiya məsələləri, Bakı 2006.
 8. Antifaşist hərəkatı alman ədəbiyyatında. Elm və cəmiyyət, BSU Bakı 2006.
 9. Alman dilinin lüğətinin başqa dillərdən alınma sözlərlə zənginləşdirilməsi . Bakı –Nurlan 2002.
 10. Hermann Hesse və H.Cavid yaradıcılığında bəzi tipoloyi oxşarlıqlar. Bakı, Dil və ədəbiyyat 2013
 11. Mirzə Şəfi Vazehin 220 illik yubileyi ilə bağlı tərcümə. 2014
 12. Схожi та вмıдıннı риси нıмецğкоı та азербайджанскоı емıгацıйних литератур.Житомир 2013
 13. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı. Elmi Xəbərlər, Gəncə 2014
 14. Xarici dili öyrətmək və öyrənmək. Elmi Xəbərlər. Gəncə 2015
 15. Alman dilinin praktik fonetikası üxrə fənn proqramı. Bakı 2009
 16. Dilçiliyə giriş. Fənn proqramı. Bakı 2009
 17. İxtisas dilinin yazılı və şifahi nitq praktikası üzrə fənn proqramı. Bakı 2009
 18. Azərbaycanşünaslığın bəzi problemləri. Beynəlxalq konfrans tezisləri. BSU 2010
 19. Fənn proqramı Gəncə 2009
 20. Alman dilinin tarixi. Fənn proqramı. Gəncə 2008
 21. 1.Təhsildə innovasiyalar haqqında.

  Bakı Statistika xəbərləri. 2022 (çapda)

  2.Theoretical &Applied Science Innovative projects in the curriculum ISSN 2308-4944 № 4(108) Phiadelphia, USA. 2022. Səh.40-45