elmi şura

ÇIXIŞLAR:

              1. Fakültə Elmi Şurasının üzvləri dos.M.Rəhimov, b/m.M.Aslanova, f.f.d.V.İsgəndərova, dos.E.Atakişiyev çıxış edərək T.S.Ağayevanın  Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq üçün gizli səsverməyə buraxılması təklifini verdilər. GDU-nin Xarici dillər fakültəsinin

                                                                  23  dekabr  2021-ci il (pr.№04) tarixli

                                                                  Elmi Şura iclasının protokolundan 

Ç I X A R I Ş

                                                              Elmi Şura üzvlərinin sayı: 19 nəfər

                                           İştirak edir: 14 nəfər

                                                                  Üzrlü səbəbdən iştirak etmir: 5 nəfər

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏIƏR

Müəllim seçkisi.

EŞİDİLDİ:

                  Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasında   boş olan müəllim yerini tutmaq üçün həmin kafedranın müəllimi Türkan Səyavuş qızı Ağayevanın ərizəsi və sənədləri ilə Elmi Şura üzvlərini tanış etdi.

              Gizli səsvermənin nəticələrini nəzərə alaraq fakültə Elmi Şurası qərara alır.

QƏRAR

              1. Türkan Səyavuş qızı Ağayevanın Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasında   boş olan  müəllim  yerinə seçilsin.

         2.Qərarın təsdiqi  rektorluqdan xahiş edilsin.

Qərar səsə qoyulur.

Leyhinə -15, əleyhinə -yox, bitərəf- yox.

Qərar qəbul olunur.

                                      İclasın sədri:                          dos.Ə.Əsgərov

                                      İclasın katibi:                          f.f.d. V.İsgəndərova

                                                                 GDU-nin Xarici dillər fakültəsinin

                                                                  23  dekabr  2021-ci il (pr.№04) tarixli

                                                                  Elmi Şura iclasının protokolundan 

Ç I X A R I Ş

                                                              Elmi Şura üzvlərinin sayı: 19 nəfər

                                           İştirak edir: 14 nəfər

                                                                  Üzrlü səbəbdən iştirak etmir: 5 nəfər

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏIƏR

Müəllim seçkisi.

EŞİDİLDİ:

                  Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov Alman dili kafedrasında   boş olan müəllim yerini tutmaq üçün həmin kafedranın müəllimi Xanım Mərkəz  qızı Camalzadənin ərizəsi və sənədləri ilə Elmi Şura üzvlərini tanış etdi.

ÇIXIŞLAR:

              1. Fakültə Elmi Şurasının üzvləri dos.E.Atakişiyev, b/m.M.Aslanova, b/m.N.Quliyeva, b/m.V.Kərimova çıxış edərək X.M.Camalzadənin Alman dili kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq üçün gizli səsverməyə buraxılması təklifini verdilər.

              Gizli səsvermənin nəticələrini nəzərə alaraq fakültə Elmi Şurası qərara alır.

QƏRAR

              1. Xanım Mərkəz  qızı Camalzadənin  Alman dili kafedrasında   boş olan  müəllim  yerinə seçilsin.

         2.Qərarın təsdiqi  rektorluqdan xahiş edilsin.

Qərar səsə qoyulur.

Leyhinə -14, əleyhinə -yox, bitərəf- yox.

Qərar qəbul olunur.

                                      İclasın sədri:                          dos.Ə.Əsgərov

                                      İclasın katibi:                          f.f.d. V.İsgəndərova

GDU-nin Xarici dillər fakültəsinin

                                                                  23  dekabr  2021-ci il (pr.№04) tarixli

                                                                  Elmi Şura iclasının protokolundan 

Ç I X A R I Ş

                                                              Elmi Şura üzvlərinin sayı: 19 nəfər

                                           İştirak edir: 14 nəfər

                                                                  Üzrlü səbəbdən iştirak etmir: 5 nəfər

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏIƏR

Müəllim seçkisi.

EŞİDİLDİ:

                  Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov Rus dili kafedrasında   boş olan müəllim yerini tutmaq üçün həmin kafedranın müəllimi Aynur Bəybala qızı Məmmədovanın ərizəsi və sənədləri ilə Elmi Şura üzvlərini tanış etdi.

ÇIXIŞLAR:

              1. Fakültə Elmi Şurasının üzvləri dos.K.Əhmədova, b/m.M.Aslanova, b/m.A.Məmmədova, m.U.Hacıyeva, f.f.d.V.İsgəndərova çıxış edərək A.B.Məmmədovanın  Rus dili kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq üçün gizli səsverməyə buraxılması təklifini verdilər.

              Gizli səsvermənin nəticələrini nəzərə alaraq fakültə Elmi Şurası qərara alır.

QƏRAR

              1. Aynur Bəybala qızı Məmmədovanın Rus dili kafedrasında   boş olan  müəllim  yerinə seçilsin.

         2.Qərarın təsdiqi  rektorluqdan xahiş edilsin.

Qərar səsə qoyulur.

Leyhinə -14, əleyhinə -yox, bitərəf- yox.

Qərar qəbul olunur.

                                      İclasın sədri:                          dos.Ə.Əsgərov

                                      İclasın katibi:                          f.f.d. V.İsgəndərova

                                                                  GDU-nin Xarici dillər fakültəsinin

                                                                  23  dekabr  2021-ci il (pr.№04) tarixli

                                                                  Elmi Şura iclasının protokolundan 

Ç I X A R I Ş

                                                              Elmi Şura üzvlərinin sayı: 19 nəfər

                                           İştirak edir: 14 nəfər

                                                                  Üzrlü səbəbdən iştirak etmir: 5 nəfər

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏIƏR

Müəllim seçkisi.

EŞİDİLDİ:

                  Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov Rus dili kafedrasında   boş olan müəllim yerini tutmaq üçün həmin kafedranın müəllimi Gülnar Əbülfəz qızı Qafarovanın ərizəsi və sənədləri ilə Elmi Şura üzvlərini tanış etdi.

ÇIXIŞLAR:

              1. Fakültə Elmi Şurasının üzvləri dos.S.Kazımova, b/m.M.Aslanova, f.f.d.S.Əliyeva, dos.E.Atakişiyev, b/m. M.Orucova çıxış edərək G.Ə.Qafarovanın  Rus dili kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq üçün gizli səsverməyə buraxılması təklifini verdilər.

              Gizli səsvermənin nəticələrini nəzərə alaraq fakültə Elmi Şurası qərara alır.

QƏRAR

              1. Gülnar Əbülfəz qızı Qafarovanın Rus dili kafedrasında   boş olan  müəllim  yerinə seçilsin.

         2.Qərarın təsdiqi  rektorluqdan xahiş edilsin.

Qərar səsə qoyulur.

Leyhinə -14, əleyhinə -yox, bitərəf- yox.

Qərar qəbul olunur.

                                      İclasın sədri:                          dos.Ə.Əsgərov

                                      İclasın katibi:                          f.f.d. V.İsgəndərova

                                                                  GDU-nin Xarici dillər fakültəsinin

                                                                  23  dekabr  2021-ci il (pr.№04) tarixli

                                                                  Elmi Şura iclasının protokolundan 

Ç I X A R I Ş

                                                              Elmi Şura üzvlərinin sayı: 19 nəfər

                                           İştirak edir: 14 nəfər

                                                                  Üzrlü səbəbdən iştirak etmir: 5 nəfər

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏIƏR

Müəllim seçkisi.

EŞİDİLDİ:

                  Fakültə dekanı dos. Ə. Əsgərov Alman dili kafedrasında   boş olan müəllim yerini tutmaq üçün həmin kafedranın müəllimi Arzu Nəsif  qızı Yusiflinin ərizəsi və sənədləri ilə Elmi Şura üzvlərini tanış etdi.

ÇIXIŞLAR:

              1. Fakültə Elmi Şurasının üzvləri dos.S.Kazımova, b/m.M.Aslanova, b/m.N.Quliyeva, dos.E.Atakişiyev, b/m.V.Kərimova çıxış edərək A.N. Yusiflinin Alman dili kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq üçün gizli səsverməyə buraxılması təklifini verdilər.

              Gizli səsvermənin nəticələrini nəzərə alaraq fakültə Elmi Şurası qərara alır.

QƏRAR

              1. Arzu Nəsif  qızı Yusiflinin Alman dili kafedrasında   boş olan  müəllim  yerinə seçilsin.

         2.Qərarın təsdiqi  rektorluqdan xahiş edilsin.

Qərar səsə qoyulur.

Leyhinə -14, əleyhinə -yox, bitərəf- yox.

Qərar qəbul olunur.

                                      İclasın sədri:                          dos.Ə.Əsgərov

                                      İclasın katibi:                          f.f.d. V.İsgəndərova