Adıgözəlova Nübubət Nizami qızı.

Adıgözəlova Nübubət Nizami qızı

 Vəzifəsi: Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının müəllimi

Telefon: 0554697143

E-mail:Adigozelovanububet@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat.

1996-cı il 19 dekabr Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

2002-2013-cü illərdə Gəncə şəhəri M.Mehdizadə adına 4 nömrəli xarici dil təmayüllü-məktəb-lisey də təhsil almış və həmin məktəbi qırmızı attestatla bitirmişdir.

Təhsili,Elmi dərəcəsi və Elmi adı.

2013-2017-ciillərdə Gəncə şəhəri Gəncə Dövlət Universitetinin Xarici Dillər Fakültəsinin “İngilis dili müəllimliyi” istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təhsil aldığı müddətdə “Mirzə Şəfi Vazeh” adlı təqaüdə layiq görülüb.

2017-2019-cu illərdə Naxcıvan Dövlət Universitetində “Ədəbiyyatşünaşlıq (Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı-Amerika ədəbiyyatı) ixtisası üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti.

2019-cu il Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında saat hesabı müəlllim

2020-ci ildən isə Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında müəllim işləyir.

Beynəlxalq Seminar,Simpozium və Konfranslarda iştirak.

The XXXII International Scientific Symposium “Turk’s Victory: from chanakkale to Karabakh”.

Kars-Eskishehir (Turkey-26.11.2015)

Seçilmiş əsərləri.

1. The literary description of hard life of slaves in the work “Uncle  Tom’s Cabin by harriet Beecher stowe”- Magistrantların Regional Elmi konfransının materialları-naxcıvan, NDU,”Qeyrət”-2019.

2. African-American Women and their Role in Harlem Renaissance SDU Magistrantların XIX Respublika Elmi konfransı –III hissə-Sumqayıt 2019/15-16 may.

3. The Role of Poetry in Foreign Language Teaching GDU-Elmi xəbərlər- Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası №2, Gəncə 2022

4. “Sinonimlər və onların leksik-semantik xüsusiyyətləri”-XXXII Beynəlxalq Elmi Simpozium-Türkün qələbəsi-Çanakkaledən Qarabağa”-Qars/Eskişehir 2022

5. The Methodics of Teaching ESL for Different age categories”- GDU-Elmi xəbərlər№1,Gəncə 2023

6.   Uilyam Şekspir Və Onun İngilis Dilində Yaratdiği Neologizmlərin Struktur-Semantik Xüsusiyyətləri- AzərbaycanElm Mərkəzi   “Elmi Araşdirmalar” Tezislər Toplusu Cild: 3 Sayı: 2 Bakı 2023

Dil bilgisi     İngilis, Rus, Türk, Koreya

 Partiyalığı:  YAP