Bəşirova Aynur Hilal qızı

Bəşirova Aynur Hilal qızı

          Bəşirova Aynur Hilal qızı– müəllim

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər “ kafedrasının müəllimi

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

  • 1989 -cu il 9 may Xanlar rayonunda anadan olmuşdur.
  • 1995 – 2006 -ci illərdə Gəncə şəhəri 31 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  • Ailəlidir. 1 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

  • 2006 -2010 -cu illərdə Gəncə şəhəri “ Gəncə Dövlət Universiteti” nin Xarici dillər fakultəsinin “ İngilis dili” ixtisası  üzrə bakalavır  dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  • 2010- 2012 – ci illərdə Gəncə şəhəri “Gəncə Dövlət Universiteti” nin Dilşnaslıq “İngilis dili” istiqaməti  üzrə  magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 

  • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında  müəllim .

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

  1. “Verbals in Modern English and their usage in T.Dreiser’s works” Tələbə və Magistrantların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə 2012
  2. “Loan Words from French” Tələbə və Magistrantların elmi-tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu №1, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə 2009
  3. “Some Modern Techniques for Teaching English Vocabulary” Сборник Научных Трудов Translations, Telavi State University, Georgia 2013