Məmmədov Ruslan Həsən oğlu

Məmmədov Ruslan Həsən oğlu – müəllim (Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri)

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasının müəllimi

Telefon: +994552220512

Email: ruslan.mammadov@gdu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1984 -cü il 29 iyun Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1990 – 2000 -ci illərdə Gəncə şəhəri 2 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • 2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İngilis dili ixtisasının bakalavriat təhsilini başa vurmuşdur.
 • 2006-cı ildə magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2007-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Leksika və ölkəşünaslıq kafedrasına müəllim təyin olunmuşdur.
 • 2009-2010-cu ildə Avropa Komissiyasının “Erasmus Mundus” layihəsi vasitəsi ilə Yunanıstan Respublikasının ATEI Saloniki İnstitutunda 10 aylıq doktorantura təhsili almışdır.
 • 2016-2017-ci illər Avropa Birliyinin Erasmus Mundus HERMES layihəsinə əsasən İtaliya Respublikasının Ka Foskari Venesiya Universitetində10 aylıq doktorantura təhsili davam edirimişdir. Onlarla yerli və beynəlxalq təlim və seminarlarda Gəncə Dövlət Universitetini təmsil edib.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2000 -2004 -cü illərdə Gəncə şəhəri “ Gəncə Dövlət Universiteti” nin Xarici dillər fakultəsinin “ İngilis dili” ixtisası üzrə bakalavır  dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2004- 2006 – cı illərdə Gəncə şəhəri “Gəncə Dövlət Universiteti” nin “Tərcümə” istiqaməti üzrə  magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 01.2013-cü il tarixli 3/14 saylı əmirlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin “Dünya Ədəbiyyatı”  ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olunmuşdur.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2008-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin ingilis dili müəllimi vəzifəsində çalışır.
 • 03/10/2011– Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.
 • 04/11/2015–31/08/2017 tarixlərində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyində TVINNINQ layihəsinə əsasən ali təhsil islahatı üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərib.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “İtirilmiş nəsl ədəbiyyatında mənəvi əvlaqi dəyərlər (Ernest Hemingveyin yaradıcılığı)”

TƏLTIFLƏR

Sertifikatlar və fəxri fərmanlar:

 • Diplom: Beynəlxalq sertifikatlaşmış mediator (Qeydiyyat nömrəsi: BCCM0001) (16 Yanvar 2020, Mursiya, İspaniya- Beynəlxalq Master Mediasiya Federasiyası tərəfindən təqdim olunub). Mediasiyanın ilkin əsasları üzrə 250 saatı (9 AKTS krediti) uğurla tamamladığı üçün təltif olunub.

         Təlimlər:

        –          03-09 Fevral 2019, Niderland Biznes Akademiyası, Breda, Niderland.

        –          09-13 Dekabr 2019, Turiba Universiteti, Riqa, Latviya

        –          13-17 Yanvar 2020, Mursiya San Antonio adına Katolik Universiteti, Mursiya, İspaniya

 • Fəxri Fərmanla təltif olunub: “Uzunmüddətli səmərəli, qüsursuz fəaliyyətinə görə” Gəncə Dövlət Universiteti rektorunun 2/123 saylı 27 dekabr 2021-ci il tarixli əmri ilə təltif olunub.
 • Fəxri Fərmanla təltif olunub: Yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 3567 saylı 01.11.2018-ci il tarixli fəxri fərmanı ilə təltif olunub.
 • Fəxri diplom ilə təltif olunub: “Xarici dillər fakültəsinin təhsi və ictimai həyatına verdiyi töhfəyə görə” Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə, Azərbaycan (2011).
 • Diplom əlavəsi ilə təltif olunub: “Erasmus Mundus layihəsinin doktorantura proqramı üzrə”

Doktorantura səviyyəsi (60 kredit), ATEİ Saloniki, Saloniki, Yunanıstan (2009-2010)

 • Diplom ilə təltif olunub: Fərdi computer operatoru, “Bilik” Beynəlxalq Assosiasiyası,

Gəncə, Azərbaycan (2003)

 

 • ” Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi (AZ-ad-EHEA)” layihəsi adı altında həyata keçirilən Avropa İttifaqının Tvinninq layihəsi. “Keyfiyyəti Təminat üzrə standardlar və təlimatların Bolonya prosesi və Avropa standardlarına uyğunlaşdırılması üzrə qiymətləndirmə təlimi–III hissə”

23-24 Fevral, 2016, Bakı, Azərbaycan.

 • ” Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi (AZ-ad-EHEA)” layihəsi adı altında həyata keçirilən Avropa İttifaqının Tvinninq layihəsi. “Keyfiyyəti Təminat üzrə standardlar və təlimatların Bolonya prosesi və Avropa standardlarına uyğunlaşdırılması üzrə qiymətləndirmə təlimi–II hissə”

27-28 Yanvar, 2016, Bakı, Azərbaycan.

 • “ATM-in beynəlmiləlləşmə strategiyasının inkişafı””2 həftəlik təlim

(TEMPUS-UNIVIA Layihəsi), 25.10.2015 – 07.11.2015, Malaqa, İspaniya.

 • Santiaqo De Kompostela Universtetində “ATM-in beynəlmiləlləşmə strategiyasının inkişafı” 1 həftəlik təlim (TEMPUS-UNIVIA Project), 20.05.2014 – 25.05.2014, Santiago de Kompostela Universiteti, Santiago de Kompostela, İspaniya.
 • “ATM-in beynəlmiləlləşmə strategiyasının inkişafı””3 günlük təlim (TEMPUS-UNIVIA Layihəsi), 26.05.2014 – 28.05.2014, Bolonya Universiteti, Bolonya, Italiya.
 • “Beynəlmiləlləşmə məsələlərində Universitet administrasiyasının inkişafı və təkmilləşdirilməsi” üzrə seminar 17-18 İyun 2014, Azərbaycan Dövlət İqtisad

Universiteti-UNEC, Bakı, Azərbaycan.

 • “Avropa elmləri üzrə kurikulumun inkişafı və bacarığın artırılması” üzrə təlim (TEMPUS-CURDEUS Layihəsi),

10.03.2014 – 31.03.2014, Leiden, Niderland Krallığı.

 • Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin direktoru qısmində 1 aylıq təlim.

“Erasmus Mundus WEBB (Whole Europe Beyond Borders)” Mübadilə layihəsi. May 2014 – İyun 2014 Varşava, Polşa.

 • “Avropa kurikulum sisteminin öyrənilməsi” üzrə təlim. Lodz Universiteti, Polşa (2013).
 • “Azərbaycan Universitetlərində beynəlxalq ofisin inkişafı” üzrə təlim. British Council, Bakı, Azərbaycan (2013).
 • “Tərcümə elmləri kurikulumu sahəsində keyfiyyətin təminatı sistemləri” üzrə 2 günlük təlim. (TEMPUS Layihəsi) Leypsiq Universiteti, Leypsiq, Almaniya (2012).
 • “Tərcümə elmləri sahəsində islahatlar “ üzrə 4 günlük təlim. Milan Ali Tərcümə Məktəbi, (TEMPUS Layihəsi) Milan, Italİya (2012).
 • “Tərcüməçi hazırlıqlarının əsas imkanları” üzrə 1 həftəlik təlim (TEMPUS Layihəsi) Gəncə Dövlət Universiteti, Ganja, Azərbaycan (2012).
 • ” Təhsil və sosial fəaliyyətə tövfələrinə görə”

Gəncə Dövlət Universiteti, Gancə, Azərbaycan (2012).

 • “Azərbaycanda tərcümə elmləri kurikulumu sahəsində inkişaf” üzrə 1 həftəlik təlimdə sertifikatlar təltif olunub. Azətbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Azərbaycan (2011).
 • “Təhsildə İKT-nin yeni metodlarının tətbiqi” üzrə təltif olunub.
 • “Mədət” Asossiasiyası, Gəncə, Azərbaycan (2011).

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

         ORCID Kodu: 0000-0001-9842-1775 https://orcid.org/0000-0001-9842-1775

         UOT: 811.111

 • “ Amerikan yazıçısı Ernest Heminqveyinin həyat tərzinin yaradıcılığına təsiri”  “Russe University – Scientific Works”, 2009 – conf.uni-ruse.bg
 • “ Ernest Heminqvey yaradıcılığında ədəbi üslub” “ Malta State University Scientific Works”, 2009
 • “İnversiyanın tərcümədə ifadə olunması.” Elmi xəbərlər №2,Gəncə Dövlət Universiteti,2010
 • “İngilis dilinin tədrisində Azər-baycan dili ilə müqayisə məsələsi.” Elmi Xəbərlər məcmuəsi 42, “Elm” nəşriyyatı, Gəncə Dövlət Universiteti, 2010
 • “Azərbaycan dilindəki kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlərin linqvokultroloji aspektdən tədqiqinə dair” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2013
 • “İngilis dilindəki kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlərin linqvokultroloji amilə istinad” Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı 2013, Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Xarici Dillərin Tədrisinin aktual problemləri”
 • “Zaman konseptinə daxil olan kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 • “Kontrastiv semantikalı frazelogizmlərdə xüsusi növ morfinlərin struktur semantik rolu haqqında.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 • “Kontrastiv həlli frazeologizmlər – dünyanın dil mənzərəsinin antinomiyalarının ifadəçisi kimi”. Azərbaycan Dillər Universiteti Bakı 2014 XXI əsr mədəni paradiqması multimədəni aspektdə. Respublika elmi praktiki konfrans
 • “Müasir Azərbaycan dilində gender fərqləndirməsinə əsaslanan kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər” Bakı Slavyan Universiteti. Bakı Slavyan Universiteti Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” V Beynəlxalq elmi konfrans Bakı 2014
 • “Azərbaycan dilində qastranomik xarakterli qarşılaşdırmalara istinad edən” kontrastiv semantikalı frazelogizmlər” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 • “Kontradiktor antonim komponentli kontrastiv semantikalı frazeoloji vahidlər.” Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı 2014
 • “ Azərbaybaycan ali təhsil müəssisələrində beynəlmillələşmə”, Macarıstan Respublikası Debrecen Universitetinin xüsusi nəşri, 2017
 • “The Formation of terms and problems associated with their translation”, “Elger – XXI International scientific symposium”, İsveç Krallığı, Stokolm, 2021
 • “Stylistic analysis of the story by Ernest Hemingway: Cat in the rain”, GDU, Elmi Xəbərlə Toplusu, 2022

 

DİL BİLGİSİ: Azərbaycan, ingilis, rus, türk, italiyan

 PARTİYALILIĞI: YAP