İbrahimova Vüsalə İlqar qızı

İbrahimova Vüsalə İlqar qızı

İbrahimova Vüsalə İlqar qızı – müəllim

İbrahimova Vüsalə İlqar qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər “ kafedrasının  müəllimi

 

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 

 • 1986 -ci il 22 iyun Rusiya Federasiyası Moskva şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1993 – 2003 -ci illərdə Gəncə şəhəri M.Ə. Sabir adına 5 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2003 -2007 -ci illərdə Bakı şəhəri “ Azərbaycan Dillər  Universiteti” nin  Xarici dillər fakültəsinin “ İngilis dili” ixtisası  üzrə bakalavr  dərəcəsi almışdır.
 • 2009- 2012 – ci illərdə Bakı şəhəri “Azərbaycan Dillər Universiteti” nin “Dilşunaslıq” istiqaməti  üzrə  magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 03.20015-ci il tarixli 3/62 saylı əmrlə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Gəncə Dövlət Universitetinin  “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid”  ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 

 • 2007-2012- cı illərdə orta məktəbdə müəllim.
 • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında  müəllim .

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “ABŞ və Azərbaycan nəsrində hərbi faciələrin bədii dərki (XXəsrin sonu –XXI əsrin əvvəli)”

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. Atalar sözlərinin tərcümə qaydaları GDU, Elmi Xəbərlər Gəncə 2012
 2. Importance and uses of oral work in English teaching . GDU, Elmi Xəbərlər 2015