İbrahimova Vüsalə İlqar qızı

B/m. İbrahimova Vüsalə İlqar q.

Vəzifəsi:  Praktik Xarici dillər kafedrasının baş müəllimi,f.f.dok.

Telefon:   050 366 88 80

Email:   i_vusala@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1986-cı il iyunun 22-də Russiya Federasiyasının Moskva şəhərində anadan olmuşdur.

1993-2003-cü illərdə Gəncə şəhər M.Ə.Sabir  adına 5 saylı Tam orta  məktəbində təhsil almış və

 həmin məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

2006-cı ildə  Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya İngilis dili müəllimliyi fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2012-ci ildə  Azərbaycan Dillər Universitetinin Dilşunaslıq ixtisaslaşması üzrə magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2022-ci ildə  “ABŞ və Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusunda əsərlərin janr xüsusiyyətləri”  mövzusunda ədəbiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007- 2009 cu illərdə Daşkəsən rayon Bayan kənd orta məktəbində ingilis dili müəllimi

2010-2012 ci illərdə Gəncə şəhər 42 nömrəli tam orta məktəbdə ingilis dili müəllimi.

2012-ci ilin aprel ayından GDU-nun Praktik xarici dillər fakultəsində baş laborant

2012 ci ilin sentyabr ayından GDU-nun Praktik xarici dillər fakultəsində ingilis dili müəllimi

2019cu ilin mart ayından GDU-nun Praktik xarici dillər fakultəsində baş müəllim

TƏLİM VƏ SERTİFİKATLAR

1) “Menegment and development of IROs” TEMPUS UNIVIA project University of Bologna, Italy. 15/07/2016

2) International Language Symposium Brno 2017

3) “Erasmus Mundus HUMERIA doctorate project” Masaryk University (Brno), Czech Republic 2016-2017

4) “TESOL” Teaching English to Speakers of Other Languages Baku “İTTİ” 23.07.2019-01.08.2019

5) “ Creativity in Teaching Grammar and Vocabulary Ganja “İTTİ” 15.06.2019

6) “Specialization in Teaching Young Learners “ Baku 01.08.2019

7) “Teaching English Effectively” Ganja American Center 25.01.2020-01.02.2020

8)”MOOC” Using Educational Technology in the English Language Classroom Ganja American Center 22.02.2020.

 9)” Veb.02 Alətlərinin Təhsilə Tətbiqi”www.lim-learn.edu.az online 16.07.2020-29.07.2020

10) Lithuanian Goverment Scholarship for Short term studies PhD exchange student Vilnus University( Vilnius)  Lithuania 2021-2022

11) “ Let’s Talk  About Antin racism” seminar  Romanian Erasmus + and European Solidarity corps  national  Agebcy, Bucharest 30 May -3 June

TƏDQİQAT SAHƏSİ

XX– XXI əsrdə Amerika və Azərbaycan nasirlərinin müharibə mövzusunda yazılmış əsərlər, Amerika və Azərbaycan nasirlərinin müharibə mövzusunda yazılmış əsərlərində ədəbi qəhrəmanların etik və estetik təkamülünü araşdırılması, müharibə şəraitinə düşən insanların psixoloji böhranın təhlili, bədii fikrin ümumbəşər və milli-mədəni prosesləri fonunda öyrənilməsi.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1) “Atalar sözlərinin tərcümə qaydaları” G.D.U Elmi xəbərlərdə elmi məqalə,  Gəncə 2012

2) “Importance uses of oral work in English teaching” G.D.U Elmi xəbərlərdə elmi məqalə,  Gəncə 2015

3) “ABŞ ədəbiyyatında müharibə mövzusunun təşəkkültü.” A.D.U Elm xəbərlərdə elmi məqalə, Bakı 2016

4) “Amerika Hərbi Bədii Publisistikası” A.D.U Elm xəbərlərdə elmi məqalə, Bakı 2016

5) “Karabakh war reflected in literature ”Philology, literatures and linguistics: research articles, B&M Publishing, U.S.A 2016

6) “Sinkler Lyuis və  Amerika  Ədəbiyyatı”  A.D.U Elm xəbərlərdə elmi məqalə, Bakı 2017

7)“Müharibə  Mövzusu Satirik Təqdimatda ”A.D.U Elm xəbərlərdə elmi məqalə, Bakı 2017

8) MÜHARİBƏ FANTASTİK ROMAN JANRINDA Bakı 2018

9) MƏHV OLMUŞ NƏSLİN” NÜMAYƏNDƏLƏRİ MÜHARİBƏ HAQQINDA   Bakı 2018

10) Антивоенный и антимилитаристический роман США EURASIAN JOURNAL

of Philology: Science and Education Алматы 2020

11) Using Educational Technology in the English Language Classroom G.D.U Elmi xəbərlərdə elmi məqalə,  Gəncə 2022

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Collection of Scientifical works ІХ International Scientific and Practical Conference Labyrinths of Reality Ukraine 2020

Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası filoloji fikir kontekstində” mövzusunda respublika elmi konfransı

Bakı ş. 2021