Nuriyeva Aysel Yusif qızı

Nuriyeva Aysel Yusif qızı

Vəzifəsi: müəllim

Telefon: (050) 472 97 02

E-mail: aysel.n@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat:

•        1989-cu il 11 dekabr tarixdə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

•        1996 – 2007-ci illərdə Gəncə şəhəri 34 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları:

•        2007 – 2011-ci illərdə Bakı şəhəri “Bakı Slavyan Universiteti”nin Tərcümə fakültəsinin “Tərcümə (ingilis və rus dilləri)” ixtisası  üzrə bakalavır  dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

•        2011 – 2013-cü illərdə Bakı şəhəri “Bakı Slavyan Universiteti”nin Dilşünaslıq istiqaməti “Tərcümə (Azərbaycan və ingilis dilləri)” ixtisası  üzrə  magistr dərəcəsini bitirmişdir.

•        Gəncə Dövlət Universitetinin 30.03.2021-ci il tarixli 3/100 saylı əmrilə Fəlsəfə doktoru Proqramı əsasında Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoliji dilçilik – 5714.01 ixtisası üzrə Universitetin Azərbaycan dili kafedrasına dissertant qəbul olunmuşdur.

Əmək  fəaliyyəti:

•        2019-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında  müəllim.

Tədqiqat sahəsi:

“Azərbaycan və ingilis dil şüurunda “cəhənnəm” və “cənnət” konseptləri”

Elmi  əsərləri:

1. “Ellipsis və onun bərpa yolları” // Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə  həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika tələbə elmi – praktik konfransında edilmiş məruzələrin tezisləri, – Bakı: “Kitab aləmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, – 2010, – səh. 30;

2. “Təkrarların tərcümədə verilməsi”. Bakı: Mütərcim. Problemlər. Axtarışlar.Perspektivlər. Magistrantların elmi məqalələr toplusu – 2013;

3. “Təkrarlar əlaqə vasitəsi rolunda”. Bakı: Mütərcim. Problemlər. Axtarışlar.Perspektivlər. Magistrantların elmi məqalələr toplusu – 2013, – səh. 40;

4. “Repetition as an emphatic factor in the text” // Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə və Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika tələbə elmi – praktik konfransında edilmiş məruzələrin tezisləri. Bakı: Mütərcim, – 2012, – səh. 94;

5. “Bədii ədəbiyyatda və danışıq dilində təkrarlar” // Sumqayıt Dövlət Universiteti, Magistrantların XII Respublika elmi konfransının materialları. II hissə. Sumqayıt: SDU-nun mətbəəsi, – 2012, – səh. 686;

6. “Bədii tərcümə və bədii mətn” // Bakı Slavyan Universiteti, Magistrantların ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr olunmuş “Humanitar elmlərin aktual problemləri” II Beynəlxalq elmi konfransın materilları. Bakı: Mütərcim, – 2013, – səh. 69-70;

7.      “İngilis dilinin öyrənilməsində əyani vasitələrin rolu” // Gəncə Dövlət Universiteti, “Gənc alimlərin III Beynəlxalq elmi konfransı” materialları, – Gəncə: – 17–18 oktyabr, –  2018, – səh. 100-103;

8.      “English as the main factor in business relations”. Gəncə: GDU. “Elmi Xəbərlər” (Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası) – 2020. №1, – səh. 312-316;

9.      “Təkrarlarin tərcümə dilində verilməsi”. Gəncə: GDU. “Elmi Xəbərlər” (Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası) – 2020. № 1, – səh. 316-320;

10.    “Dini diskurs və onun linqvistik təhlili” // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Təhsil, tədqiqat və innovasiyanın vəhdəti” mövzusunda Doktorant və magistrantların IV Respublika elmi konfransı materialları, – Naxçıvan: – 29 aprel, – 2022, – səh. 307-309;

11.    “Dini dilə metaforik yanaşma” // Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı materialları. Bakı: 4–5may, – 2022, – səh. 1518-1520;

12.    “Afrika – Amerika vernakyular İngilis dili və onun özünəməxsus xüsusiyyətləri”. Gəncə: GDU. “Elmi Xəbərlər” (Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası) –      2022. № 2,  – səh. 419-423;

13.    “Dünyanın dini mənzərəsinin təsvirində linqvistik və qeyri-linqvistik vasitələrin rolu” // Gəncə Dövlət Universieti, “Şuşa ili”nə həsr olunan Gənc alimlərin  Beynəlxalq  Elmi Konfransı materialları, Gəncə: 2–3 dekabr, – 2022, – səh. 260-263;

14.    “Hell as a place of chastisement and woe in religious and linguistic consciousness” // The XXXV International Scientific Symposium “Mahmud Kashgari: Common Heritage of the Turkic World”. Amsterdam/Holland: 25 fevral, 2023, – səh. 97-101;

15.    “The main theological concepts from the linguistic and cultural points” // Elmi Tədqiqat, beynəlxalq elmi jurnal. III Beynəlxalq Elm və Təhsilin Əsasları konfransının materialları. Bakı: 7 aprel, – 2023, – səh. 30-32.

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:

  • 2010-cu ildə Bakı şəhərində keçirilmiş Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə  həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika tələbə elmi – praktik konfransı;
  • 2012-ci ildə Bakı şəhərində keçirilmiş Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə və Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika tələbə elmi – praktik konfransı;
  • 2012-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilmiş Magistrantların XII Respublika elmi konfransı;
  • 2013-cü ildə Bakı şəhərində keçirilmiş Magistrantların ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı il dönümünə həsr olunmuş “Humanitar elmlərin aktual problemləri” II Beynəlxalq elmi konfransı;
  • 17-18. 10. 2018 tarixlərdə Gəncə Dövlət Universitetində keçirilmiş “Gənc alimlərin III Beynəlxalq elmi konfransı”;
  • 29.04.2022 tarixdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda keçirilmiş “Təhsil, tədqiqat və innovasiyanın vəhdəti” mövzusunda Doktorant və magistrantların IV Respublika elmi konfransı;
  • 04.05.05.2022 tarixlərdə Azərbaycan Texniki Universitetində keçirilmiş Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı;
  • 02-03.12.2022 tarixlərdə Gəncə Dövlət Universitetində keçirilmiş “Şuşa ili”nə həsr olunan Gənc alimlərin  Beynəlxalq  Elmi Konfransı;
  • 25.01.2023 tarixdə “ELGER” Beynəlxalq elm-tədris mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Hollandiyanın Amsterdam şəhərində keçirilmiş “Mahmud Qaşqari: Türk Dünyasının Ümumi İrsi” XXXV Beynəlxalq Elmi Simpoziumu;
  • 07.04.2023 tarixdə Azərbaycan Elm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş III Beynəlxalq Elm və Təhsilin Əsasları Konfransı.

Dil bilgisi:

Azərbaycan, ingilis, rus, alman, italyan, ərəb, türk