Nəsibova Fəxriyyə Bəndər qızı

Nəsibova Fəxriyyə Bəndər qızı

Nəsibova Fəxriyyə Bəndər qızı – baş müəllim

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər”   kafedrasının  baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-ci il 28 yanvar Xanlar rayon  Nəbiağalı qəsəbəsində anadan olmuşdur.

1964-1974-cü illərdə Nəbiağalı qəsəbə M.Ə.Sabir adına orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

Ailəlidir 5 övladı var.

Təhsil elmi dərəcəsi və elmi adı:

1974-1979-cu illərdə SSRİ-nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedoqoji Xarici Dillər İnstitutunun Alman və İngilis dili fakültəsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti:

1979-2000-ci illərdə orta məktəbdə müəllim

2000-ci ildən Gəncə Dövlət Üniversitetində müəllim

2012-ci ildən“Praktik Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim

Beynəlxalq Seminar, Simpozium və Konfranslarda iştirakı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və “Mədəd Azərbaycan” MMC təşkil edilmiş İKT-nin təhsilə tətbiqi üzrə   “Müəllim Peşəkarlıq Səviyyəsinin Təkmilləşdirilməsi” təlim kursunu bitirmişdir

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və “İdrak“ məktəb lissey təşkilatı tərəfindən təşkil olunmuş yeni təlim kurikulumlarının tətbiqi ilə bağlı kursu bitirmişdir.

Seçilmiş əsərləri

 

  1. Xarici dilin öyrənilməsində tərcümənin rolu—-GDU Elmi xəbərlər Gəncə 2011 №3
  2. Kurikulumun tətbiqində müəllim-şagird münasibətlərinin rolu

—-GDU, Elmi xəbərlər Gəncə 2011 №3

  1. İngilis dilində oxu üzrə metod və üsullar—- GDU Elmi xəbərlər Gəncə 2013
  2. Ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşması Xarici dil dərslərinin başlıca məqsədidir—-GDU Elmi xəbərlər Gəncə 2014
  3. Xarici dilin örgənilməsində leksik çalışmaların rolu və onun növləri—–GDU Elmi xəbərlər Gəncə 2015
  4. Tərcümə peşəsi—- GDU Elmi xəbərlər Gəncə 2015

1.Xarici dil metodikasının başqa elmlərlə əlaqəsi.GDU-2022

  1. Frazalogiya – GDU-2022