Rüstəmova İlhamə Saleh qızı

 

 

Rüstəmova İlhamə Saleh qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimi. f.f.dok

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 28 dekabr 1982-ci ildə Ermənistan resp.Vardenis rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1989-1999-cu illərdə Gəncə şəhər 31-saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ,ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2000-2004-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “ İngilis dili” istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2004-2006-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Tərcümə( İngilis dili)” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 4 dekabr 2012-ci il tarixli 3/252 saylı əmrilə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Dünya ədəbiyyatı-5718.01 ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 7 yanvar 2007- ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında müəllim.
 • 2014-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İngilis və Azərbaycan romantizmində insan konsepsiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı,5-7 may, 2015

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Müasir İngilis dilində can, may, must modal felləri və onların

əvəzediciləri.GDU,Elmi xəbərlər №2,2008

 • İnversiyanın tərcümədə ifadə olunması.GDU, Elmi xəbərlər №2,2010
 • İngilis dilinin tədrisində Azərbaycan dili ilə müqayisə məsələsi.

AMEA,Xəbərlər məcmuəsi 42, “Elm” nəşriyyatı,2010.

 • İngilis dilində oxunun tədrisi. GDU,Elmi xəbərlər №2, 2011.
 • Abbas Səhhətin romantik dünya görüşünün xüsusiyyətləri. Bakı Slavyan Universiteti,Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri №1, 2014
 • Şellinin “Azad olunmuş Promotey” əsəri İngilis romantizminin təcəssümü kimi. Azərbaycan Dilllər Universiteti,Dil və ədəbiyyat №2, Bakı 2014
 • Azərbaycan romantizmi Vəli Osmanlının tənqidi əsərlərində.Ümummilli lider H.ƏLİYEVİN anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı Slavyan Universiteti.Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.Bakı,2015
 • Azerbaycan Romantizmi ile bağlı Memmed Cafer`in araştırmaları.Türkiyə Cumhuriyyəti,2015.
 • İngilis romantiklərinin yaradıcılığında qəhrəman konsepsiyasının                                               xüsusiyyətləri.GDU, Elmi xəbərlər №2, 2015.
Rüstəmova İlhamə Saleh qızı

Rüstəmova İlhamə Saleh qızı – baş müəllim

Rüstəmova İlhamə Saleh qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimi.

QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 28 dekabr 1982-ci ildə Ermənistan resp.Vardenis rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1989-1999-cu illərdə Gəncə şəhər 31-saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ,ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2000-2004-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “ İngilis dili” istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2004-2006-cı illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Tərcümə( İngilis dili)” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 4 dekabr 2012-ci il tarixli 3/252 saylı əmrilə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında Dünya ədəbiyyatı-5718.01 ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 7 yanvar 2007- ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında müəllim.
 • 2014-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İngilis və Azərbaycan romantizmində insan konsepsiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı,5-7 may, 2015

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Müasir İngilis dilində can, may, must modal felləri və onların

əvəzediciləri.GDU,Elmi xəbərlər №2,2008

 • İnversiyanın tərcümədə ifadə olunması.GDU, Elmi xəbərlər №2,2010
 • İngilis dilinin tədrisində Azərbaycan dili ilə müqayisə məsələsi.

AMEA,Xəbərlər məcmuəsi 42, “Elm” nəşriyyatı,2010.

 • İngilis dilində oxunun tədrisi. GDU,Elmi xəbərlər №2, 2011.
 • Abbas Səhhətin romantik dünya görüşünün xüsusiyyətləri. Bakı Slavyan Universiteti,Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri №1, 2014
 • Şellinin “Azad olunmuş Promotey” əsəri İngilis romantizminin təcəssümü kimi. Azərbaycan Dilllər Universiteti,Dil və ədəbiyyat №2, Bakı 2014
 • Azərbaycan romantizmi Vəli Osmanlının tənqidi əsərlərində.Ümummilli lider H.ƏLİYEVİN anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı Slavyan Universiteti.Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.Bakı,2015
 • Azerbaycan Romantizmi ile bağlı Memmed Cafer`in araştırmaları.Türkiyə Cumhuriyyəti,2015.
 • İngilis romantiklərinin yaradıcılığında qəhrəman konsepsiyasının                                               xüsusiyyətləri.GDU, Elmi xəbərlər №2, 2015.