Kərimli Aytən Tahir qızı

Kərimli Aytən Tahir qızı

Kərimli Aytən Tahir qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər”

kafedrasının müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1984-cü il 6 sentyabrda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1990-2001-ci illərdə Gəncə şəhər  M.A. Abbaszadə adına 20 saylı d/yol orta məktəbində təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

2002-2006-cı illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Dilşünaslıq” istiqamətinin “Tərcümə” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.

2007-2009-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Dilşünaslıq” istiqamətinin “Tərcümə nəzəriyyəsi və dillərarası əlaqə” ixtisaslaşması üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

2010-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında stajçı müəllim.

2011-ci ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında müəllim.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Activating Communication – GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə 2011.
  2. Tərcümənin növləri – GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə 2013
  3. Dilin öyrənilməsində sinifdənxaric oxunun rolu -GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə 2013
  4. Teaching English in the 21st century – GDU. Elmi Xəbərlər. Gəncə 2014
  5. Tərcümə peşəsi – Elmi Xəbərlər. Gəncə 2015