Aslanova Fəridə Razim qızı

Aslanova Fəridə Razim q.

Vəzifəsi: müəllim

Telefon: (051) 487 95 85

E-mail: f.aslanova.r.90@gmail.com

QISA BİOQRAFİK  MƏLUMAT

  • 1990-cı il aprelin 1-də Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
  • 1996-2007-ci illərdə Gəncə şəhəri Mir Cəlal Paşayev adına 39 saylı orta məktəbində oxumuşdur.

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

  • 2011-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Regionşünaslıq və Beynəlxalq əlaqələr fakultəsini bitirmişdir.
  • 2015-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Dilşünaslıq ixtisaslaşması üzrə magistraturanı bitirmişdir.
  • 2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasında dissertant olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2016-2019-cu illərdə GDU-nun Praktik Xarici dillər kafedrasında operator
  • 2020- ci ildən GDU-nun Praktik Xarici dillər kafedrasında müəllim

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

  Dilçilik, Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik, Azərbaycan və ingilis dillərinin qrammatikası.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

            Azərbaycan və ingilis dillərinin qrammatik quruluşuna həsr olunmuş 10-a yaxın elmi məqalələrin müəllifidir. Məqalələr Gəncə, Bakı. Naxçıvan şəhərlərinin elmi publistik nəşrlərində çap olunmuşdur.

          Azərbaycan Respublikasında elmi konfranslarda iştirak etmişdir.