Nəcəfova Sentaura Məhəbbət qızı

Nəcəfova Sentaura Məhəbbət qızı

Nəcəfova Sentaura Məhəbbət qızı – baş müəllim

 

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər “ kafedrasının  baş müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

 • 1955 -ci il 11 sentyabrda Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1962-1972-ci illərdə Gəncə şəhəri M.Ə. Sabir adına 5 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 1972-1977 -ci illərdə Bakı şəhəri M . Kirov adına “ Azərbaycan Dövlət Universiteti” nin  “Şərqşunaslıq”  fakültəsinin “ Fars dili” ixtisası  üzrə ali təhsil  almışdır.

 

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 

 • 1982-1996 – cı illərdə orta məktəbdə müəllim.
 • 1996 –cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici Dillər” kafedrasında baş müəllim .

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. Fars dili ədəbiyyatının dünyada mövqeyi. GDU , Elmi Xəbərlər Gəncə
 2. Azərbaycan şer dünyasının dahisi Fars ədəbiyyatının incisi Pərvin Ehtisami. GDU, Elmi Xəbərlər Gəncə
 3. XX əsrin Fars ədəbiyyatı GDU, Elmi Xəbərlər Gəncə
 4. Fars dilində vurğunun funksiyası .GDU, Elmi Xəbərlər Gəncə
 5. Fars dili və ədəbiyyatının dünyadakı yeri .GDU, Elmi Xəbərlər Gəncə