Purbayram Jalə Behman qızı

Purbayram Jalə Behman qızı

Purbayram Jalə Behman qızı baş müəllim

Purbayram Jalə Behman qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimi.

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

09 noyabr,1982 –ci ildə Rusiya Federasiyası, Moskva şəhərində anadan olmuşdur.

1989-1999-cu illərdə Gəncə şəhər  20 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 

1999-2003-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “ İngilis dili” istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2003-2007-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Dilşünaslıq ( İngilis dili)” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

26 sentyabr 2007- ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında müəllim.

2014-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Praktik Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı,5-7 may, 2015

           SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Заимствованные слова и их лексико-семантическая модификация(на основе материалов азербайджанского языка). Современные гуманитарные исследования. №2.(27). Москва, 2009.
  2. İnglis dilində yazının növləri və onlardan istifadə üsulları, GDU “Elmi xəbərlər” i, Gəncə №2,2009
  3. Methods of foreign teaching and its relation to other sciences, , GDU “Elmi xəbərlər” i, Gəncə №2,2010
  4. Borrowings. Interrelation between native and borrowed elements. Telavi State University,№1,2010.