Praktik Xarici dillər

KAFEDRANIN TARİXİ HAQQINDA MƏLUMAT

 Praktik xarici dillər kafedrasının tarixi KDPİ yaranma tarixi ilə üst-üstə düşür. Kafedra uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Ilk illərdə kafedrada ingilis, fransız, alman, fars dilləri tədris olunurdu. KDPİ  Universitet statusu  aldıqdan sonra yuxarıda adı çəkilən alman və fransız dilləri ayrılaraq kafedra kimi fəaliyyət göstərdilər. Hal-hazırda Praktik xarici dillər kafedrasında ingilis dili Universitetin bütün fakültələrində, fars dili isə Filologiya fakültəsində tədris olunur.

KAFEDRADA TƏDRİS OLUNAN FƏNNLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

  (BAKALAVR VƏ MAGİSTR AYRILIQDA)

1.Xarici dildə Işgüzar və Akademik kommunikasiya (ingilis dili)

2. Fars dili

3. Magistratura

 

PRAKTİK XARİCİ DİLLƏR KAFEDRASI HAQQINDA MƏLUMAT.

 

 1. Əliyeva Zahirə Məşədi Ələkbər qızı
 2. Məhərrəmova Suqurə İbrahim qızı
 3. Əliyeva Kəmalə Rafiq qızı
 4. Rüstəmova İlhamə Saleh qızı
 5. Babayeva Arzu Tahir qızı
 6. İbrahimova Vüsalə İlqar qızı
 7. Quliyeva Tahirə Qoca qızı
 8. Purbayram Jalə Behman qızı
 9. Orucova Mehriban Cabit qızı
 10. Nəbiyeva Samirə Çingiz qızı
 11. Cəfərova Səbinə Əbülfət qızı
 12. Kərimli Aytən Tahir qızı
 13. Əfəndiyeva Aytən Üzeyir qızı
 14. Bəşirova Aynur Hilal qızı  
 15. Qurbanova Samirə Arif qızı
 16. Məmmədov Ruslan Həsən oğlu
 17. Əliyeva Nəsibə İslam qızı
 18. Nuriyeva Aysel Yusif qızı
 19. Musayeva Elzanə Məmməd qızı
 20. Hacıhəsənova Ləman Şəmil qızı
 21. Aslanova Fəridə Razim qızı
 22. Salahova Yeganə Həsən qızı
 23. Adıgözəlova Nübubət Nizami qızı
 24. Məmmədova Nigar Elçin qızı
 25. Hüseynova Şəhla Ələkbər qızı
 26. Həsənova Səma İmamverdi qızı
 27. İsmayılova Günay Sabir qızı
 28. Əliyeva Afət Rasim qızı
 29. Nəsibova Fəxriyyə Bəndər qızı
 30. Nəcəfova Sentaura Məhəbbət qızı
   

   

  TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYYƏTİ