Testlər

SİLLABUSLAR 2020-2021-Cİ TƏDRİS İLİ

Sillabuslar

QEYRI-IXTISAS

PİRİVERDİYEVA GÖYÇƏK -MƏKTƏBŞÜNASLIQ

TESTLƏR -2020-2021-ci tədris ili

Testlər I kurslar

Multikultralizm İngilis(rus böl)