Kateqoriya Arxivləri: Dekanlıq

elmi şura

ÇIXIŞLAR:               1. Fakültə Elmi Şurasının üzvləri dos.M.Rəhimov, b/m.M.Aslanova, f.f.d.V.İsgəndərova, dos.E.Atakişiyev çıxış edərək T.S.Ağayevanın  Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasında boş olan müəllim yerini tutmaq üçün gizli səsverməyə buraxılması təklifini verdilər. GDU-nin Xarici dillər fakültəsinin                                                                   23  dekabr  2021-ci il (pr.№04) tarixli                                                                   Elmi Şura iclasının protokolundan  Ç I X A R I Ş                                                         […]

Davamı

İsmayılova Gülnur Nurəddin qızı

          Leksika və Ölkəşunaslıq kafedrasının                                                  baş müəllimi İsmayılova Gülnur Nürəddin qızı                                       Vəzifəsi                                                                                                                       Baş müəllim                                                                                      Telefon                                                                                                          0506438234                                                                                                               E-mail                                                                                                  gulay81@mail.ru                                                                                              Qısa bioqrafik məlumat                                                                                  13.08.1981-ci Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Subaydır. Təhsili        1988- ildə Gəncə şəhəri 30 saylı orta məktəbdə 1994cü ildən […]

Davamı

Praktik Xarici dillər

KAFEDRANIN TARİXİ HAQQINDA MƏLUMAT  Praktik xarici dillər kafedrasının tarixi KDPİ yaranma tarixi ilə üst-üstə düşür. Kafedra uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Ilk illərdə kafedrada ingilis, fransız, alman, fars dilləri tədris olunurdu. KDPİ  Universitet statusu  aldıqdan sonra yuxarıda adı çəkilən alman və fransız dilləri ayrılaraq kafedra kimi fəaliyyət göstərdilər. Hal-hazırda Praktik xarici dillər kafedrasında ingilis dili […]

Davamı

Mühazirələr

KAFEDRALAR Qrammatika və İngilis dilinin tədrisi I SEMESTR Dilçiliyə giriş -S.Hacıyeva. II kurs, E.Abdullayeva II kurs Ümumi Dilçilik – Z.Qəhrəmanova III-IV kurs Xarici dilin üslubiyyatı – Adilov Rasim III kurs Talıbova A  Nəzəri qrammatika- Adilov R. III kurs Dil- tarixi -M.Aslanova IV kurs Metodika – G.Məmmədova, Məmmədzadə N, II- III kurs    Dilçilk tarixi-Məmmədzadə N. […]

Davamı

Dekan

  Əsgərov Əjdər Ələsgər oğlu      Xarici dillər fakültəsinin dekanı, filologiya elmləri namizədi, dosent Əsgərov Əjdər Əsgər oğlu. 1952-ci ilin dekabrın 1-də Goranboy rayonunun Goranlı kəndində anadan olub. 1977-1982-ci illərdə M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutunda oxuyub, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi və tərbiyəçi ixtisasını almışdır. 1982-86-cı illərdə orta məktəbdə rus dili müəllimi işləmişdir. […]

Davamı