İsmayılova Gülnur Nurəddin qızı

          Leksika və Ölkəşunaslıq kafedrasının                                                  baş müəllimi İsmayılova Gülnur Nürəddin qızı                                    

  Vəzifəsi                                                                                                                       Baş müəllim                                                                                    

 Telefon                                                                                                          0506438234                                                                                                            

  E-mail                                                                                                  gulay81@mail.ru                                                                                           

  Qısa bioqrafik məlumat                                                                                  13.08.1981-ci Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Subaydır.

Təhsili       

  1. 1988- ildə Gəncə şəhəri 30 saylı orta məktəbdə 1994cü ildən 10 saylı orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
  2. 1998-2002-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Xarici dil (İngilis dili)” ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
  3. 2002-2004-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə magistr təhsili almış və təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  4.   1 dekabr 2014-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin “Dil nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə dissertant qəbul olunmuşdur.

Əmək fəaliyyəti                                                                                                                              1. 2002-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Nitq praktikası və Ölkəşünaslıq“ kafedrasında baş müəllim

      2.2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Xarici dillər” fakültəsində “Leksika və Ölkəşünaslıq”kafedrasında baş müəllim                                                                             Təltiflər                                                                                                             8Mart “Beynəlxalq Qadınlar Günü” munasibəti ilə “Fəxri Fərmanla” təltif edilib- Gəncə-2014                 

Tədqiqat sahəsi    

      Dil nəzəriyyəsi                                                                                                     

Elmi əsərləri                                                                                                                         1. Semantic chance-ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2014,№3.                                                                2. Geoffrey Chaucer- elmi xəbərlər, Gəncə 2014.                                                                                                                    3. Müasir dilçiliyin elmi aparatına dair. Bakı Avrasiya Universiteti-8.2015            4. Paremioloji sistemdə fundamental konseptlərin təzahürü. Terminologiya məsələləri №2. Bakı 2016                                                                                                                                                          5. Концепт «мать» в азербайджанской паремиологии Kazakh National «Pedagogical                                                                                              University after Abai. Вестник Series Philological sciences» №3 (61). 2017Алматы                                                                                                                                                     6. Lexicology as a linguistic science. Elmi xəbərlər – Gəncə 2018 №1      7.Azərbaycan paremiologiyasının tarixindən. Humanitar elimlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. №1 Bakı 2018                                                                                                                                        8. Паремиологическая семантика и конгнитивная лингвистика. Gənc alimlərin  3-cü beynalxalq konfransı. Gəncə Dövlət Universiteti 2018

  1. Paremioloji seemantika və dil sistemi. Gəncə Dövlət Universiteti 2018   
  2. Dünya dillərində paremioloji semantikanın təşkili Gəncə 2021                                              11. Describing English consonants. GDU  Elmi   xəbərlər  2021 № 2                     12. Language of the drama. GDU  Elmi   xəbərlər  2023 № 1    

Fənn proqramları                                  

Qərb sivilizasiyası fənn proqramı Gəncə 2019, 5/334 saylı əmr                                                                        Nitqin inkişafı fənn proqramı Gəncə 2019, 5/334 saylı əmr                                                                                  Publisistik tərcümə fənn proqramı Gəncə 2019, 5/334 saylı əmr                                                                                                                               

Beynəlxalq və Respublika səviyyəli seminar, simpozium və konfranslarda istirakı                                                                                                                                         1.17-21 dekabr, 2012-ci il tarixində Gəncə Dövlət Universitetində «Tərcüməçi hazırlığında əsas məqamlar»       movzusunda keçirilən təlimmdə iştirak etmışdir.  2.Azəbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və «Mədəd» təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş İKT-nın təhsilə tədbiq üzrə İntel «Gələcək üçün Təhsil» təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə 3-cü beynalxalq konfransı.                                                                        Gəncə Dövlət Universiteti 2018                                   

 3. U.S. Embassy in Azerbaijan Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S.Department of State. English for Academic Purposes Methodology: Professional Development Course Series Certificate of Participation             Dil bilgisi                                                                                                                                Azərbaycan, Rus, İngilis                                                                                        Partiyaliğı                                                                                                                               YAP-ın üzvüdür