açıq dərs

Kafedra:-Leksika və ölkəşünaslıq

İxtisas:-İngilis dili müəllimliyi III kurs

Fənn:-Oxu və Nitq

Mövzu:- Xoşbəxtliyin faktları və miflər

Müəllim:- Hacıyeva Yaqut