Açıq dərs

Kafedra:-Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi

İxtisas:-İngilis dili müəllimliyi I kurs

Fənn:-Fonetika

Mövzu:-Monoftonq və diftonqlar

Müəllim:- Ağayeva Türkan