fakültətə növbəti elmi şura keçirildi

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN

2022/2023 TƏDRİS İLİNƏ AİD

10  SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU

23 MAY   2023-ci il

saat 1100

Gündəlik məsələlər

  1. Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti
  2. Buraxılış işlərinin müdafiəyə hazırlıq vəziyyəti
  3. I kurslarda təlim tərbiyənin vəziyyəti barədə tyutorun hesabatı
  4. III kurslarda  təlim-tərbiyənin vəziyyəti 
  5. Müəllim seçkisi
  6. Cari məsələlər