“İntonasiya” mövzusunda açıq dərs

Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müəllimi Cəlilova Türkanın İngilis dilinin kommunikativ fonetikası fənnindən Xarici dil müəllimliyi (İngilis) I kurslarda “İntonasiya” mövzusunda açıq dərs keçirildi.