Fakültə elmi şurası

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ XARİCİ   DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ  ELMİ ŞURASİNİN 2022/2023 TƏDRİS İLİNƏ AİD 03  SAYLİ   İCLAS PROTOKOLU 30  noyabr  2022-ci il saat 1200 Gündəlik məsələlər Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi və Praktik Xarici dillər kafedralarının tədris – metodiki və tərbiyə işlərinin vəziyyəti Fənn proqramlarında sillabuslarda qeyd olunan ədəbiyyatlarla təminatı Fakültədə qeyri- ixtisas fənlərinin tədrisi vəziyyəti Fakültə […]

Davamı