Buraxılış işlərinin müdafiəsi

Xarici dillər fakültəsində IV kurs tələbələri Buraxılış işlərinin müdafiəsində texniki vasitələrdən istifadə edərək tədqiqat işlərini yuksək səviyyədə təqdim edirlər.

Dövlət imtahan komissiyasının sədrinin və komissiya üzvlərinin çoxsaylı suallarını cavablandırdılar. Müdafiə şurasının sədri dos. Aidə Həsənova uşaqların hazırlıq səviyyəsini yüksək qiymətləndirdi.