Təbrik edirik!

Alman dili kafedrasının müdiri Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu “German” dilləri üzrə Dosent elmi adı almışdır.

?

Gəncə Dövlət Universitetinin “Alman dili” kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində və 2016-cı ildən”Alman dili” kafedrasının müdiri vəzifəsində calışır.

 • QISA BİBLİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 07.11.1983 Göygöl rayon Balçılı kəndində anadan olub.
 • 1990-2001ci ildə Göygöl rayon Balçılı kənd C. Nəzərov adına 1 saylı tam orta məktəbdə təhsil almış və həmin məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

 • 2001-2005ci illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan   Dillər Universitetinin   “Alman dili və ədəbiyyatı müəllimliyi”ixtisasının bakalavr pilləsini bitirib, 2005-2007 ci illərdə isə həmin universitetinin Alman dili üzrə magistratura pilləsini bitirmişdir.  2007-2008 ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət etmışdir.
 • ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008 ci  ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Alman dili kafedrasında əvvəlcə müəllim, 2013 cu ildən isə həmin  kafedrada baş müəllim işləyir.

 • 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili kafedrasına dissertant qəbul olmuş və “Müasir Azərbaycan dilində dilçilik terminlərinin linqvistik təhlili” adlı elmi dissertasiya işininin üzərində çalışır. 2016-cı ildə müdafiə etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Alman dilində müxtəlif kateqoriyalarda özünü göstərən qrammatik və fonetik hissəciklər. Məqalə    GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, №2 Gəncə 2009, səh. 210-216
 2. Əfşarın yaradıcılığında dilçilik terminləri haqqında.    məqalə   AMEA, Nəsimi adına Dilçilik Unstitutu, Dilçilik institunun əsərləri. Xüsusi buraxılış, Bakı, 2012.səh.68-70.
 3. Alınma dilçilik terminləri haqqında. məqalə     AMEA, Terminologiya komissiyası, Terminologiya məsələləri, №1, Bakı 2012, səh 40-45
 4. Azərbaycan dilində fonetika terminlərinin formalaşması. məqalə  AMEA, M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunu, Filologiya məsələləri, №8 “Elm və təhsil”, Bakı 2012, səh 40-48
 5. Kalka üsulu ilə yaranan dilçilik terminləri. məqaləAMEA, Terminologiya komissiyası. Terminologiya məsələləri, Bakı 2013
 6. Azərbaycan dilində dilçilik terminlərinin yaranma manbələri. məqalə  AMEA, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BSU, Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 91ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 05-07may 2014 Bakı, Azərbaycan. səh 69-71
 7. Лингвистические термины, образованные морфологическим способом статья  Вестник Орловского Государственного Университета, серия: новые гуманитарные исследования. №3 (38) 2014г.
 8. Dilçilik terminlərinin yaranma yolları. Sivilizasiya   Bakı.    səh122.
 9. Qafqaz – Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq Elmi konfransı. Bakı 2016. Dilçilik terminologiyasında abveriaturalar.
 10. Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri, ADU. Konfrans materialı. 2016. Semantik üsulla yaranan dilçilik terminləri.
 11. “Müasir Azərbaycan dilində dilçilik terminləri haqqında.” Gəncə Dövlət Universiteti gənc alimlərin I Beynəlxalq elmi konfransı. 17 -18 Oktyabr 2016. Gəncə
 12. “Dilçilik terminlərinin leksik – seantik təhlili”. Monoqrafiya Gəncə Dövlət Universitetini Elmi Şurasının 25.04.2017-ci il tarixli qərarı (protokol 04) ilə çap olunub. Elm və təhsil” Bakı – 2017
 13. “Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu..” Gəncə Dövlət Universiteti gənc alimlərin I Beynəlxalq elmi konfransı. 17 -18 Oktyabr 2017. Gəncə
 14. “Xarici dilin qrammatikası (Alman dili)” Fənn proqramı