Dissertasiya işinin müzakirəsi

Gəncə Dövlət Universiteti Praktik Xarici Dillər kafedrasının doktarantı, Azərbaycan Dillər Universitetinin baş müəllimi Muğalova Lamiə Tahir qızı 57,14,01 müqayisəli tarix və müqayisəli tipoloji ixtisası üzrə “Azərbaycan və İngilis dillərində məkanın ifadə vasitələri” mövzusunda dissertasiya işinin müqayisəsi.