“A FRIEND IN NEED” MÖVZUSUNDA AÇIQ DƏRS

23.05. 2022-ci il tarixdə “Leksika və Ölkəşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi Əhmədova Vüsalənin Xarici Dil Bacarıqları fənnindən İngilis dili müəllimliyi (rus bölməsi) ixtisası II kurslarda “A friend in need”mövzusunda açıq dərsi keçirildi.