“Peculiar use of set expressions”mövzusunda açıq dərs

20.05. 2022-ci il tarixdə Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının baş müəllimi f.f.d Talıbova Aygünün Xarici dilin üslubiyyatı fənnindən İngilis dili müəllimliyi ixtisası III kurslarda “Peculiar use of set expressions”mövzusunda açıq dərsi keçirildi.