“Kommunikasiya” mövzusundza açıq dərs keçirildi

Alman dili kafedrasının baş müəllimi İbrahimova Nigar Fərman qızının Oxu və nitq fənnindən Alman dili müəllimliyi III kurslarda “Fellər passivdə. Sifətin hallanması” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.