Elmi şura

XARİCİ DİLLƏR FAKÜLTƏSİ ELMİ ŞURASİNİN 2019/2020 TƏDRİS İLİNƏ AİD 01 SAYLİ İCLAS PROTOKOLU

24  sentyabr  2019-cu il

saat 1400

 

Gündəlik məsələlər

 

  1. 2019/2020 tədris ilinin yekunlarına dair hesabat və yeni tədris ilində qarşıda duran vəzifələr
  2. Kredit borclarının ödənilməsi ilə bağlı işlərin təşkili
  3. Müəllim və tədris köməkçi heyyətinin iş intizamı vəziyyəti
  4. Humanitar məsələlər üzrə dekan müavinin iş planının müzakirəsinin təsdiqi
  5. Tyutorların iş planının müzakirəsi və təsdiqi
  6. Tədris ilinin II yarısına dair stimullaşdırıcı təqaüdçülərin müəyyənləşdirilməsi
  7. İxtisaslar üzrə sərbəst işlərin mövzularının verilməsi vəziyyəti
  8. Müəllim seçkisi
  9. Cari məsələlər

20190925_141057 20190925_141122 20190925_141141 20190925_142536