Açıq dərs

13.12.2016-cı ildə Leksika və Ölkəşünaslıq fakültəsinin müəllimi Nəsibova Gülnarənin Yazili anlama və yazili ifadə fənnindən  Tərcümə (ingilis) II kurslarina   “Business people and businessleaders” mövzusunda  açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə: Fakültə dekanı dos.Ə.Əsgərov, kafedranin müdiri dos.S.Kazımova, baş müəllim M.Aslanova, dos.A.Həmidov və kafedranın digər müəllimləri iştirak etdilər.