“Rusiyada ənənəvi dinlər, Rusiyanın əsas muzeyləri” adlı mövzularda açıq dərs

Kafedra: Rus dili

Müəllim:Ələkbərova Kubra

Fənn: Ölkəşünaslıq

Mövzu: “Rusiyada ənənəvi dinlər, Rusiyanın əsas muzeyləri”

İxtisas: Xarici dil müəllimliyi (Rus) II kurs