“Наш город Гянджа” mövzusunda açıq dərs

Kafedra: Rus dili

Müəllim:Qafarova Gülnar

Fənn: Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya

Mövzu: “Наш город Гянджа” ; Грамматика “Имя числительные”

İxtisas: Xarici dil müəllimliyi (İngilis) I kurs