növbəti fakültə elmi şurası

Gündəlik məsələlər

  1. Rus dili kafedrasında ixtisas fənlərinin təşkilinin vəziyyəti
  2. Fakültə üzrə ixtisas fənlərinin tədrisi vəziyyəti
  3. Fakültə tədris-metodiki şurasının hesabatı
  4. I kollokviumun yekunları fənlər üzrə nəticələrin vəziyyəti
  5. Müəllim seçkisi
  6. Cari məsələlər