xarici dillər fakültəsində növbəti elmi şura keçirildi

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ XARİCİ DİLLƏR FAKÜLTƏSİ ELMİ ŞURASİNİN 2023/2024 TƏDRİS İLİNƏ AİD 09 SAYLİ İCLAS PROTOKOLU 29 fevral 2024-cü il saat 12: 00 Gündəlik məsələlər 

1.Müəllim seçkisi

2. Cari məsələ