fakültədə növbəti elmi şura keçirildi

  • GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİXARİCİ DİLLƏR FAKÜLTƏSİ ELMİ ŞURASİNİN2023/2024 TƏDRİS İLİNƏ AİD06 SAYLİ İCLAS PROTOKOLU
  • 26 dekabr 2023-ci ilsaat 11:00 Gündəlik məsələlər
  • 1. Payız imtahan sessiyasına hazırlıq tədbirləri
  • 2. Tədris ili üçün elmi-təqdiqat işlərinin AAK tələblərinə uyğunlaşdırılması
  • 3. Müəllim seçkisi4. Cari məsələlər