“Akademik yazı üslubu” adlı dərs vəsaitinin təqdimatı

Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının müdiri dos. E. Abdullayeva, baş müəllim M.Aslanova və müəllim T.Cəlilovanın həmmüəllif olduqları “Academik writinq stlye” “Akademik yazı üslubu” adlı dərs vəsaitinin təqdimatı olmuşdur.