Fakültətə kafedra iclaslari keçirildi

Rus dili və Alman dili kafedralarında kafedra iclasları keçirilmiş və kafedralarda boş olan dosent və baş müəllim yerinə ərizə verən əməkdaşların ərizələrinə ərizələrinə baxılmış, keçirilən açıq dərslər müzakirə edilmişdir.

Fakültə Elmi Şurasında baxılması tövsiyə olunmuşdur.