“Le Realizme et le Naturalisme” mövzusunda açıq dərs

Kafedra- Fransız dili

Fənn- Ədəbiyyat nəzıriyyəsi

Mövzu-“Le Realizme et le Naturalisme”

Müəllim-dos.Əliyeva Aygün

İxtisas- Xarici dil müəllimliyi (Fransız) IV kurs