Müəllif Arxivləri: Reyhan Şəmsizadə

Alman dili kafedrasının uğuru

  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru E.Atakişiyevin rəhbərliyi altında kafedrada alman dili müəllimliyi ixtisası üzrə ixtisas fənlərinin  tədrisinin kefiyyətini yüksəltmək, kafedra əməkdaşlarının elmi fəaliyyətini artırmaq üçün məqsədyönlü şəkildə işlər həyata keçirilir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli, 241 saylı əmrinə əsasən, Gəncə Dövlət Universitetinin bakalavriyat səviyyəsi üzrə “050103- xarici dil müəllimliyi” (alman dili) […]

Davamı

Magistr dissertasiyalarının ilkin müdafiəsi

19.05.2017-ci il tarixində GDU-nun Dilşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan magistrlərinin “Qrammatika və İngilis dili”nin tədrisi kafedrasında magistr dissertasiyalarının ilkin müdafiəsi keçirilmişdir. Müdafiədə Xarici Dillər fakültəsinin dekanı dos Ə.Əsgərov, magistr şöbəsinin dekanı dos. E.Yaqubov, “Qrammatika və İngilis dili”nin tədrisi kafedrasının müdiri dos.M. Rəhimov, alman dili kafedrasının müdiri f.f.d.,E. Atakişiyev,  kafedranın dosenti R.Adilov iştirak etmişlər. Magistrlərin hər […]

Davamı

gənc müəllimlərimiz elmi konfranslarda

04, 05, 06 və 11, 12.05.2017-ci il tarixlərində Gəncə Dövlət Universiteti, Xarici dillər fakültəsi Fransız dili kafedrasının müəllimləri Şəmilova Şahnaz və Hüseynova Günel Bakı şəhərində (Slavyan Dövlət Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti) keçirilmiş beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında məruzələri ilə çıxış etmişlər.

Davamı

tələbəmizin uğuru

Gəncə Dövlət Universiteti, Xarici dillər fakultəsi, İngilis dili müəllimliyi ixtisasının 3 cü kurs tələbəsi  Leyla İsmayılova  05.05.2017 tarixində Bakı Mühəndislik Universitetinde keçirilən  Beynəlxalq Elmi Konfransda “The Problems of Translation of English Phraseology”  və  “ The ways of Translating Phraseological Units Idioms and proverbs”  mövzularında çıxış etmiş və sertifikat almışdır.

Davamı

açıq dərs

16.05.2017-ci il tarixdə Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrasının baş müəllimi Qəhrəmanova Zülfiyyə Sabir qızının Xarici dil müəllimliyi (ingilis) II kurslarda  Xarici dilin qrammatikası fənnindən “Vasitəli və vasitəsiz nitq” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Davamı

açıq dərs

16.05.2017-ci il tarixdə Leksika və olkəşünaslıq kafedrasının baş müəllimi Əliyeva Günel Mübariz qızının III kurs İngilis dili müəllimliyi ixtisasında Xarici dildə oxu və nitq fənnindən “Eyvanlar əyləncə üçün istifadə edilməlidirmi?” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə: -Fakültə dekanı dos.Ə.Əsgərov, kafedra müdiri dos.S.Kazımova, dos.A.Həmidov  və kafedranın digər əməkdaşları iştirak etmişdir.

Davamı

açıq dərs

16.05. 2017-ci il tarixdə Fransız dili kafedrasının baş müəllimi müəllimi Həmidov Anarın Fransız dili müəllimliyi ixtisası III kurslarda Oxu və nitq fənnindən “Mübarizələrdə keçən ömür” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.

Davamı