açıq dərs

Kafedra:-Qrammatika və ingilis dilinin tədrisi

İxtisas:-İngilis dili müəllimliyi-I kurs

Mövzu:- “Zərflik budaq cümlələri: zaman, səbəb, məqsəd, nəticə”

Müəllim:-  b/m Sadıqova Gülər

Fənn:- Kommunikativ qrammatika