Açıq dərs

Kafedra:- Fransız dili

İxtisas:-Fransız dili müəllimliyi III- kurs

Mövzu:-Samitlərin kateqoriyası və funksiyaları

Fənn: -Nəzəri fonetika

Müəllim: – b/m Hüseynova Zemfira