Açıq dərs müharibə mövzusunda

Kafedra: Fransız dili

İxtisas: Fransız dili müəllimliyi III kurs

Fənn: Xarici dildə oxu və nitq

Müəllim: Hüseynova Zenfira

Mövzu: “Müharibə”