“Müxtəlif faktlar” açıq dərs

Kafedra: Fransız dili

İxtisas: Fransız dili müəllimliyi II kurs

Fənn: Xarici dildə oxu və nitq

Müəllim: Abbasova Yaqut

Mövzu: Müxtəlif faktlar “” Les faits divers”