açıq dərs

Kafedra: Alman dili

İxtisas: Tərcümə II kurs

Müəllim: Quliyeva Nazilə

Mövzu: 1.”Qonaq”, 2.Qeyri müəyyən şəxssiz əvəzliyi “man” və “es”